en_GB

چشم انداز شرکت صنعت گستر خوارزمی

با توجه به رشد کمی و کیفی صنعت خودرو در ایران و استراتژی بلند مدت این صنعت برای دستیابی به بازارهای جهانی شرکت صنعت گستر خوارزمی طرح توسعه ایی را در حال اجرا دارد .

این طرح به منظور ارتقای روش های تولید و افزایش محصولات این شرکت آغاز شده ودر جهت  انتقال تکنولوژِی از قطعه سازان معتبر بین المللی و همکاری مشترک با آنان درجریان است .

دراین  طرح توسعه ،مزیت های نسبی شرکت صنعت گستر خوارزمی ،اساس  هدف گذاری بوده وبسیاری از عوامل موثر بر موفقیت این پروژه موجود  و دیگر عوامل با توجه به اراده  و امکانات سازمان قابل  دستیابی است .

هدف اصلی در همکاری با سازندگان معتبر بین المللی ایجاد یک واحد مهندسی مشترک به منظور تسریع تکوین محصول خودروهای جدید 

شرکت ایران خودرو می باشد.